השלב האגוצנטרי בגיל הרך

חשיבה מופנמת והגיונית 

בשלב הזה מתפתחת חשיבה מופנמת והגיונית אשר יכולה להתרחק מעבר לסביבה המיידית של הילד. מופיעה התחלת חשיבה בסמלים והם עוזרים לילד להשתחרר קצת מהגבולות של המצב העכשווי ולהתייחס לא רק לאירועים בהווה אלא גם לאירועים שהיו בעבר או יכולים להיות בעתיד. היכות להשתמש בסמלים מתבטאת בשפה ובמשחק הדמיוני. הילד מתחיל לבחון דברים ולתכנן את התנהגותו. עם זאת חשיבתו היא אגוצנטרית שבה תופס הילד את המציאות כשהוא נמצא במרכז

הילד מרוכז בעצמו 

הילד מרוכז בעצמו. הוא חושב שהוא גורם ומשפיע על דברים והכל קשור אליו. קיימת אצלו חוסר יכולת לקבל את נקודת הראות של השני. הוא אינו יכול להבין שגם השני מרגיש וכואב. "הכל שייך לי", זה שלי". יכולתו לביקורת עצמית היא מוגבלת, מכיוון שהוא מתקשה לראות דברים מנקודת מבטו של הזולת. בשנים האלה ההתפתחות העיקרית היא רכישת השפה

התפתחות הלשון 

התפתחות הלשון היא דוגמא טובה לתהליך הלמידה כפי שמתאראותה פיאז'ה. הילד שומע צליל מחקה אותו חוזר ומשתמש בו (סכמות החיקוי) כשהוא מבין שהצליל קשור לתוכן. רכישת השפה עוזרת בארגון העולם והחשיבה. השפה נותנת גם מימד של זמן, אפשר לספר על עבר, הוהה ועתיד. הילד מסוגל עתה לבטא עצמים, פעולות או אירועים באמצאות הסמלים והוא מתחיל לעסוק במשחק הסמלי (דמיוני), לדוגמא: שני כסאות – רכבת

נקודת מבט אגוצנטרית 

בשלב הזה הילדים שונים בחשיבתם מהחשיבה הבוגרת וההגיונית. הם מתרשמים רק מתמונה אחת בולטת של חפצים. מאוחר יותר הם יהיו מסוגלים להתייחס למרכיבים נוספים ולהעניק להם הסברים מתאימים. עד אז הם בוחנים את העולם מנקודת מבט אגוצנטרית. לשלבים אלה בהתפתחות החשיבה יש גם משמעות עצומה בהתנהגות החברתית. ילדים שונים יגיעו בגילאים שונים לאותו שלב, אך כולם יעברו את התהליך באותו סדר התפתחותי. לפי פיאז'ה מה שחשוב הוא שלכולם תהיה הזדמנות לגלות וללמוד בכוחות עצמם ע"י ניסוי וטעייה. יש לאפשר לילד ללמוד בקצב שמתאים לו להתנסות ולא להעמיס עליו מעבר ליכולתו

הרשמה 

רשמו עוד היום את ילדכם לארט גן, פעוטון בפרדס חנה שיכול לתת לילדכם את החינוך הטוב ביותר בגיל הרך עם דגש על מתן כלים למצוא דרכים עצמאיות לפיתוח כישורי החיים וכישורים חברתיים בהתאם לאישיותם הייחודית וליכולותיהם של ילדים שלכם

אורלי - 050-9366320